Utætheder i dit tag kan betyde store, økonomiske udgifter og omfattende, praktiske omkostninger. Det er vigtigt, at du reagerer, når du opdager utætheder i din tagkonstruktion eller i dine tagplader.

Det anbefales, at du tjekker tilstanden på dit tag hvert halve år, så du er bedst mulig i stand til at forebygge store og dyre skader. Hvis du opdager utætheder, skal du kontakte en professionel tømrer med stor erfaring, så du får den bedste løsning.

Indhold

Få professionel hjælp til udbedring af skader

Det kræver kontakt til en tømrer med erfaring, når du har opdaget, at der er utætheder i dit tag. Det kan være svært selv at stå for reparationerne, da det kræver, at du kender den præcise årsag til skaden. En tømrer med erfaring har bredt kendskab til både teknik og materialer, og han har adgang til de nyeste og mest moderne løsninger og redskaber til reparationsopgaven.

Tømreren vil i dialog med dig finde frem til den bedste løsning. Jo mere omfattende fugtproblematikken er blevet, desto dyrere og mere omfattende bliver det at udbedre skaderne.

En fagmand har stor erfaring med at opbygge, renovere og udbedre skader og har stor viden til de mest funktionelle og effektive løsninger. Erfaringen har stor betydning, når det gælder om at afdække årsagen til tagets utætheder. Mange fugtproblemer bliver først identificerede, når der er visuelle, synlige skader. En tømrer med stor erfaring har stor viden om de mange årsager, som kan forårsage utætheder, og ikke mindst er den professionelle fagmand i stand til at opsætte en midlertidig løsning, indtil skaden bliver repareret.

Vedligehold dit tag ved at reagere i tide

Tilstanden på dit tag har stor indflydelse på indeklimaet i dit hjem, og det har stor betydning for kvaliteten og vedligeholdelsen af dit hus. Et utæt tag danner fugtproblemer i og omkring tagkonstruktionen. Det er ikke alle tage, som er udstyret med den påkrævede tykkelse af isolering eller udstyret med en fugtspærre, og i dette tilfælde kan fugten brede sig til andre dele af huset.

Fugt er årsag til dårligt indeklima og risiko for dannelse af skimmelsvamp. Når du reagerer i tide på en utæthed i dit tag, kan du både vedligeholde tilstanden på dit hus, og du er med til at opretholde kvaliteten på materialerne på din bolig.

Det anbefales, at du går dit tag efter hver sommer og vinter for at holde øje med nedfaldne tagsten eller revner i tagpladerne.