Har du planer om at lave en tilbygning til dit fyrrum, eller er du bare i tvivl om, hvordan et sådant rum skal indrettes, således at der ikke opstår fremtidige komplikationer? Så læs hele artiklen, hvor vi vil komme ind på et par væsentlige faktorer, som du bør tænke med ind i dine planer for indretningen af dit fyrrum.

Indretningen af et sådant rum er nemlig essentielt for at vedligeholde sikkerheden i og omkring dit hus. I det følgende vil vi hovedsagligt komme ind på, hvordan du via en korrekt indretning undgår større komplikationer i fremtiden. Af mere alvorlige komplikationer er ildebrand og den generelle brandfare værd at nævne, og derfor anbefaler vi, at du læser med videre, hvis du gerne vil vide om, hvordan du kan minimere risikoen for disse uønskede hændelser.

Indhold

Sådan kommer du brandfaren i dit fyrrum til livs

Det giver sig selv, at et fyr indeholder og dagligt producerer en høj mængde varme. Denne mængde varme skal man altid have respekt for, idet den kan skabe alvorlige skader, hvis ikke man tager sig nogle forholdsregler. Derfor har man typisk et helt særligt rum til sit fyr. I dette rum gælder der altså nogle andre regler end i resten af huset.

For at undgå at der opstår ildebrand i dit fyrrum, anbefaler vi, at du så vidt muligt holder dette rum fri for alt, der kan være med til at fremprovokere den eksisterende brandfare. Det vil sige, at der ikke må ligge en masse støv. Der må ej heller være materialer som tekstil eller kemikalier stående i dette rum. Sørg desuden altid for, at der er en brandslukker i rummet, hvis uheldet skulle være ude. Slutteligt bør du sikre dig, at alle vægge er brandsikre og tætte.

Har du overvejet fordelene ved et pillefyr?

Med et velindrettet fyrrum kan du roligt begynde at fyre op for varmen i huset. Vi vil dog gerne sikre os, at du er informeret om, hvilke varmekilder der findes i dag. Her vil vi gerne slå et slag for en alternativ varmekilde, der ikke tilføjer unødvendig CO2 til atmosfæren. Her refererer vi selvfølgelig til de såkaldte pillefyr. Har du ikke hørt om dette alternativ før, kan det opsummeres til følgende; et pillefyr opnår og afgiver varme ved hjælp af restmaterialerne fra træforarbejdning, der tager sig ud som små træpiller. Disse træpiller bliver opvarmet ved hjælp af en brænder, og de afgiver dermed varme. Et automatisk pillefyr kræver kun, at du hælder træpiller ned i den respektive beholder og med jævne mellemrum tømmer askebægeret, hvori restaffaldet havner.

Ovenstående er en praktisk og miljøvenlig måde at tilføre varme til huset på – uden at gå på kompromis med miljøet. Lyder det interessant? Så find yderligere inspiration her.